Tag: czerwone kły

Results

  • Detrytus

    Szaman plemienia [[:czerwone-k-y | Czerwonych Kłów]]. Porwał [[:hartmann | Doktora Hartmanna Strohmanna]], prawdopodobnie po to by ten uleczył chorego [[:flak | Flaka]].

  • Flak

    Herszt plemienia [[:czerwone-k-y | Czerwonych Kłów]]. W czasie wizyty [[:hana | Hany]] i [[:karelia | Karelii]] w Wyjących Wzgórzach Flak był ciężko chory.