Tag: czaszkołupy

Results

  • Krostochrup

    Herszt plemienia goblinów [[:czaszko-upy | Czaszkołupy]]. Planował zjednoczyć wszystkie plemiona goblinów w Wyjących Wzgórzach i zacząć ataki na ludzkie osady, w tym na [[Delberz]].